De staatssecretaris heeft de mogelijkheid geboden dat inspecteurs ook over het jaar 2008 jaarloongegevens kunnen uitvragen bij werkgevers.

Als werkgever hoeft u jaarloongegevens alleen op verzoek van de inspecteur aan te leveren. De inspecteur zal in uitzonderingsgevallen gebruik maken van de mogelijkheid tot uitvraag van deze gegevens. Deze uitvraag was al mogelijk over de jaren 2006 en 2007. De staatssecretaris heeft bepaald dat ook over het jaar 2008 jaarloongegevens door de inspecteur kunnen worden uitgevraagd.

Hoe werkt de regeling?
De inspecteur doet een verzoek aan de inhoudingsplichtige om de jaarloongegevens aan te leveren. De uitnodiging tot het verstrekken van de gegevens wordt eind maart 2009 door de Belastingdienst verstuurd aan de betrokken inhoudingsplichtigen. Vanaf 30 maart 2009 kunnen de gegevens worden ingestuurd. De gevraagde gegevens dienen vóór 1 mei 2009 (elektronisch) te zijn ingestuurd.

Let op!
Wordt u verzocht tot het aanleveren van jaarloongegevens, doe dit dan volledig, tijdig en juist. Doet u dit niet dan kan de inspecteur u een verzuimboete van maximaal € 1.134 opleggen.