In het kader van het nieuwe bedrijfslevenbeleid heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Een maatregel hiervan is een inspectievakantie voor bedrijven die hun zaken goed op orde hebben.


Minder regels

Volgens het kabinet zal u tot en met 2012 uw regeldruk met 10% zien dalen. De jaren daarna zal de regeldruk steeds met 5% afnemen. Wat kunt u verwachten?

  • Er komen experimenten om te kijken hoe onnodig hinderlijke regels kunnen worden aangepakt.
  • De service van de overheid wordt verbeterd door het automatisch verlenen van vergunningen en het invoeren van inspectievakanties.
  • Het loonstrookje wordt sterk vereenvoudigd.
  • U kunt makkelijker een BV starten. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 en de verplichte bankverklaring komen te vervallen.
  • Meer diensten worden gedigitaliseerd en er komt één loket voor alle overheidszaken; het Ondernemersplein.
  • U hoeft nog maar één keer uw gegevens te verstrekken aan de overheid.


De overheid gaat het niet alleen doen

Aangezien u beter weet waar belemmeringen liggen zal uw input van belang zijn voor de vormgeving van het regeldrukprogramma. Er komt meer experimenteerruimte zodat u samen met andere bedrijven een voorstel kunt indienen voor het afwijken van de gestelde regels.

Voorts wordt ook van u verwacht dat u netjes uw zaakjes op orde heeft. Het kabinet heeft zelfs aangegeven uw goed gedrag te belonen met een inspectievakantie. Dit betekent dat u dan minder vaak inspectie over de vloer krijgt.

Let op!
Het is nog niet bekend wanneer het bovenstaande gerealiseerd wordt.