Blijven uw investeringen dit jaar tot op heden onder de 2.000 dan is het verstandig (een deel van) de voorgenomen investeringen 2004 naar voren te halen en nog dit jaar te doen. De ondergrens om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen is 2.000. Beneden deze grens is er geen recht op investeringsaftrek. Daarboven is er recht op 25% investeringsaftrek. Naarmate er meer geïnvesteerd wordt daalt het percentage van de investeringsaftrek stapsgewijs naar 3%. Afhankelijk van de omvang van de totale investeringen kan een spreiding of juist het concentreren van de investeringen al gauw het nodige voordeel opleveren.