Door het recent afgesloten sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn de op 1 maart jl. aangekondigde extra bezuinigingen van € 4,3 miljard per 2014 geschrapt. Hoewel het gunstig is dat aanvullende bezuinigingen voorlopig niet doorgaan, zijn er ook nadelen. Zo is het voorgenomen plan om dit jaar versneld te kunnen afschrijven op bedrijfsinvesteringen voorlopig van de baan.

Het plan met de versnelde afschrijving had als bedoeling om u als ondernemer te helpen met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers zouden nog dit jaar direct 50% van hun investering kunnen afschrijven, normaal is dat maximaal 20%. Door deze maatregel zou u pas later belasting over de winst hoeven te betalen waardoor u meer financiële armslag zou krijgen voor het doen van investeringen.