Op vrijdag 1 maart jl. heeft het kabinet een aanvullend bezuinigingspakket aangekondigd van maar liefst € 4,3 miljard dat in 2014 moet ingaan. Maar er is ook ruimte voor investeringen om de economische groei aan te jagen. Zo krijgt u als ondernemer dit jaar de mogelijkheid om uw investeringen sneller af te schrijven.

Een van de maatregelen die wordt genomen is het bevriezen van de belastingschijven en heffingskortingen. Er zal dus geen inflatiecorrectie plaatsvinden.

Werkgeversheffing hoge lonen

Werkgevers krijgen daarnaast te maken met een verlenging van de werkgeversheffing voor hoge lonen. Dit jaar geldt een zogeheten crisisheffing van 16% als uw werknemer vorig jaar meer dan € 150.000 verdiende. Over dit meerdere bent u als werkgever in maart 16% belasting verschuldigd. Deze speciale werkgeversheffing zou beperkt blijven tot 2013 maar gaat nu ook gelden voor 2014.

Hogere afschrijving

Ondanks deze lastenverzwaringen schiet het kabinet bedrijven te hulp met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers kunnen nog dit jaar direct 50% van hun investering afschrijven; normaal is dat maximaal 20%. U hoeft door deze maatregel pas later belasting over de winst te betalen. De bedoeling van deze versnelde afschrijving is dat u als ondernemer meer financiële armslag krijgt voor het doen van investeringen.

Let op!
De Tweede Kamer en de sociale partners moeten nog hun zegen geven over de plannen.