Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft bekend gemaakt dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) meer hulp krijgt bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en processen.

IPC-regeling

De IPC-regeling bestaat sinds 2005 en is onlangs geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de IPC een belangrijke factor is voor mkb-bedrijven voor de uitvoering van innovatieplannen. Van de bedrijven die gebruik maken van de IPC-regeling zegt 86% meer aan Research&Development te besteden dan voorheen. Daarnaast geven de deelnemers aan dat zonder de IPC-regeling de innovatieplannen niet zouden zijn uitgevoerd.

In een IPC-project werken ongeveer tien tot twintig mkb-ondernemers, die niet met een groep aan elkaar verbonden zijn, samen aan product- en procesinnovaties.

Maakt u gebruik van de IPC-regeling? Dan kunt u ook over de grenzen van uw branche heen werken of bijvoorbeeld met partijen in het buitenland. Zo helpt de regeling ook bij het verbeteren van de samenwerking met kennisinstellingen.

Als u gebruik maakt van de IPC-regeling, dan werkt u over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve- en aan ‘eigen’ innovaties.

Voorheen was er 9 miljoen euro vrij gemaakt voor de IPC-regeling. Minister Verhagen heeft bekend gemaakt dat hij voor het jaar 2011 hiervoor 17 miljoen extra beschikbaar zal stellen. Dit bedrag komt dus bovenop het bedrag van 9 miljoen euro.

Aanvraag IPC-subsidie

Wilt u een IPC-subsidie aanvragen? Dan dient u de volgende documenten voorhanden te hebben:

  • een aanvraagformulier;
  • een overkoepelend plan met planning en begroting en;
  • een aanvraag- en machtigingsformulier van iedere deelnemer met als bijlage een innovatieplan inclusief planning en kostenoverzicht.

U kunt uw aanvraag eenvoudig digitaal indienen via het E-loket van Agentschap NL. Daarnaast blijft het ook nog mogelijk om uw aanvraag per post in te dienen.

Let op!
U kunt uw aanvraag voor de IPC-subsidie indienen van 1 april 2011 tot en met 29 april 2011.