De Belastingdienst zal ook dit jaar rond september de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 automatisch verstrekken aan diegenen die voldoen aan de voorwaarden. De automatische verlenging van de VAR zou vanaf dit jaar niet meer plaatsvinden omdat de Verklaring wordt vervangen door een VAR-webmodule. De invoering van deze webmodule is echter uitgesteld tot 1 januari 2015.

Ontvangt u al enige jaren automatisch de VAR van de Belastingdienst, dan ontvangt u volgende maand de VAR voor het jaar 2014. Deze automatische verlenging kan alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft de afgelopen 3 jaar telkens voor hetzelfde soort werk een VAR aangevraagd.
  • U heeft het werk ook onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd.
  • U heeft telkens dezelfde soort VAR van de Belastingdienst ontvangen.
  • De Belastingdienst heeft deze VAR’s in de tussentijd niet herzien.

Krijgt u de VAR niet automatisch, dan voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden. Heeft u de Verklaring wel nodig voor uw opdrachtgever, dan moet u de VAR zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Let op!
De VAR is één kalenderjaar geldig. Veranderen uw werkzaamheden of de voorwaarden waaronder u werkt, dan voldoet de automatisch verlengde VAR niet en moet u een nieuwe Verklaring aanvragen.