Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische sector. Eén van de maatregelen betreft de verschaffing van overbruggingskredieten.

Welke maatregelen?

HooiIn een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw de steunmaatregelen toegelicht. De maatregelen zijn divers. De belangrijkste treft u hier aan.

Meststoffen

De minister onderzoekt om te beginnen de mogelijkheid de verplichting tot het inzaaien van zogenaamde vanggewassen te beperken. Doel van dergelijke gewassen is om de uitspoeling van mest, met name nitraat, te beperken. Ook wil de minister de periode verlengen waarin mest kan worden uitgereden.

Beregeningsverbod

Er komt geen ontheffing van het beregeningsverbod in bepaalde gebieden voor consumptie- en zetmeelaardappelen. De minister acht de risico’s inzake de verspreiding van bruinrot daarvoor te groot.

Overbruggingskrediet

Agrariërs ontvangen directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid normaliter begin december. De minister wil eventuele liquiditeitsproblemen oplossen door de mogelijkheid van het aanvragen van een verklaring bij RVO.nl. Op basis van een dergelijke verklaring kan bij de bank een overbruggingskrediet aangevraagd worden.