Binnen enkele weken wordt de levensloopregeling voor nieuwe deelnemers afgeschaft. In de plaats daarvan komt de vitaliteitsregeling. Deze regeling vormt echter geen goed vergelijkbaar alternatief.

Er is een beperkte overgangsregeling voor de levensloopregeling: iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed heeft van € 3.000 of meer, mag de levensloopregeling continueren. Daar staat tegenover dat vanaf 2012 geen levensloopverlofkorting (€ 201,- per jaar) meer wordt opgebouwd.

Het voordeel van de levensloopregeling ten opzichte van de vitaliteitsregeling is de grotere opbouwmogelijkheid: onder de vitaliteitsregeling kan opbouw plaatsvinden tot maximaal € 20.000, onder de levensloopregeling mag jaarlijks 12% van uw bruto jaarloon gespaard worden. De totaalopbouw is gemaximeerd tot 210% van het jaarloon. Daarmee blijft bijvoorbeeld pre-pensioen vanaf uw 62e tot de mogelijkheden behoren!

Tip!
Gelet op de harde eis van een saldo van € 3.000 op de rekening is het aan te raden een hoger bedrag te storten!
Ken uzelf een tantième toe ter grootte van de levensloopstorting, daarmee voorkomt u dat uw netto loon over december fors lager uitvalt!

Bij de keuze om deel te nemen aan de levensloopregeling, is ook het volgende van belang:

  • De keuze voor levensloop is niet definitief. In 2013 kan altijd het tegoed op de levensloop geruisloos in vitaliteitssparen worden gestort. Na 2013 is dat ook nog mogelijk, maar dan tot maximaal € 20.000. Instappen in de levensloopregeling is echter alleen in 2011 nog mogelijk!
  • Onder de levensloopregeling kan ook in 2012 gespaard worden (mits het saldo op 31 december 2011 minimaal € 3.000 bedraagt); vitaliteitssparen is pas mogelijk vanaf 2013.

Let op!
Het levenslooptegoed moet op 31 december 2011 minimaal € 3.000 bedragen. Gelet op de tijd is het derhalve zaak zo spoedig mogelijk de volgende acties te ondernemen:
– Contact opnemen met uw bank voor het openen van een levenslooprekening,
– Opstellen levensloopovereenkomst,
– Verwerking levensloop in de salarisadministratie