De belastingheffing in box 3 gaat vanaf 2017 waarschijnlijk volledig op de schop. Maar ook in 2016 krijgt u mogelijk al met wijzigingen te maken. Zo vervalt de ouderentoeslag. Gelukkig kunt u hier bij de aangifte over 2015 nog wel gebruik van maken.

Verhoging heffingsvrij vermogen

De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. U komt hiervoor in aanmerking als u op 31 december 2015 AOW-gerechtigd bent.

Let op!
De regeling geldt niet meer zoals vroeger voor mensen die op 31 december 65 jaar zijn. U moet op die datum echt de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2015 ligt deze leeftijd op 65 jaar en drie maanden.

Inkomens- en vermogensgrens

Naast de leeftijdsvereiste worden er eisen gesteld aan het inkomen en het vermogen. Uw inkomen uit werk en woning moet onder een bepaalde grens blijven. Blijft het inkomen onder de € 14.431, dan is de ouderentoeslag € 28.236. Hebt u iets meer inkomen, maar niet meer dan € 20.075, dan is uw ouderentoeslag € 14.118. Verder mag het vermogen niet boven de € 282.226 uitkomen (of het dubbele hiervan bij een echtpaar).

De ouderentoeslag geldt per persoon

Stel: een AOW-gerechtigd echtpaar waarvan de vrouw alleen € 10.000 AOW heeft en de man naast zijn AOW nog een pensioen van € 40.000 ontvangt. Samen heeft het echtpaar een vermogen van 4 ton. In dit voorbeeld hebben man en vrouw ieder recht op het gebruikelijke heffingsvrije vermogen van € 21.330 plus een toeslag hierop voor de vrouw van € 28.236. Het echtpaar betaalt dus geen belasting in box 3 over de eerste € 70.896 van het vermogen. Als het inkomen van de man € 17.000 geweest was, dan had hij ook nog recht gehad op de lage ouderentoeslag van € 14.118 en zou er pas belasting betaald moeten worden over het vermogen boven de € 85.014.