Per 1 januari 2011 zullen in het kader van de lastenverlichting de meeste bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen worden vervangen door één nieuwe regeling: de werkkostenregeling.

De werkkostenregeling maakt het per 1 januari 2011 mogelijk om maximaal 1,4% van de totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U betaalt wel loonbelasting over het bedrag boven de vrije ruimte in de vorm van een eindheffing van 80%. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen blijven nog steeds onbelast door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen.

Start werkostenregeling
De werkkostenregeling gaat in per 1 januari 2011 maar u bent nog niet verplicht gebruik te maken van deze regeling. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 mag u ervoor kiezen om de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen te blijven gebruiken. U hoeft uw keuze niet kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Uw keuze blijkt uit uw administratie. Pas in 2014 bent u verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling.

Gevolgen voor u?
Er kleven uiteraard voordelen aan de werkkostenregeling. U hoeft bijvoorbeeld geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Ook een voordeel is het feit dat u loon in natura tegen de factuurwaarde waardeert met als gevolg dat de factuur alleen in uw financiële administratie geboekt hoeft te worden en niet ook in uw loonadministratie. Maar er zijn ook zeker nadelen: zo is het maar de vraag of de werkkostenregeling in uw situatie financieel voordeliger is.

De uitwerking van de werkkostenregeling zal voor iedere onderneming anders uitpakken. Of de werkkostenregeling in uw situatie voordelig uit zal pakken zal dus nader moeten worden bekeken.

Let op!
Aangezien u nu al moet nadenken over uw arbeidsvoorwaardenbeleid en wellicht ook uw werknemers moet informeren over een nieuw beloningsbeleid raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan berekenen of u gebruik moet maken van de werkkostenregeling of dat u de oude methode nog moet handhaven!