Goed nieuws voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en dit nog niet hebben aangevraagd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk besloten dat de toeslag voor 2012 en 2013 met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd.

Voor 2012 betekent dit dat de aanvraag voor een toeslag in ieder geval nog tot 1 september 2013 kan worden gedaan. Vanaf 14 mei aanstaande staat op de website van de Belastingdienst hoe u dit kunt doen. Dat laatste geldt ook als u voor 2013 recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar dit nog niet heeft aangevraagd. Heeft u vanaf afgelopen maand recht op toeslag, dan kunt u meteen uw aanvraag indienen via uw persoonlijke dossier Mijn Toeslagen.

Tijdelijke versoepeling

Sinds 1 januari 2012 is de aanvraagtermijn beperkt vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en één maand daarvoor. Deze beperking is ingevoerd om toeslagfraude tegen te gaan. Vanwege de snelheid waarmee de maatregel destijds is ingevoerd, bleek een te grote groep ouders niet voldoende op de hoogte. Hierdoor zijn zij kinderopvangtoeslag misgelopen. De minister heeft om deze reden een tijdelijke versoepeling van de aanvraagtermijn ingevoerd.

Let op!
Sommige ouders hebben een afwijzing gekregen omdat zij met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd voor langer dan twee maanden geleden. Zij krijgen van de Belastingdienst een persoonlijke brief waarin staat hoe zij nu moeten handelen.

Nieuwe regels vanaf 2014

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe regel: u kunt dan kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en drie maanden daarvoor.