Ging u kind in 2007 naar de kinderopvang en hebt u nog geen aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend? Dan kunt u dit tot 1 april 2008 doen.

Voorwaarden
Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moeten u en uw eventuele (toeslag)partner beide werken of een opleiding volgen. De organisatie die uw kind opvangt, moet tevens geregistreerd zijn.

Wijzigingen
Is er iets in uw situatie gewijzigd en heeft u dit nog niet doorgegeven? Ook de wijzigingen 2007 kunt u tot 1 april 2008 met het aanvraag- en wijzigingsprogramma doorgeven. Geeft u de wijzigingen niet of niet op tijd door, dan loopt u het risico dat u teveel toeslag ontvangt en (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Werkloos
Wie werkloos wordt en voorheen recht had op kinderopvangtoeslag, behoudt dit recht gedurende heel het jaar 2008. Bij de toelichting op het aanvraag- en wijzigingsprogramma en bij de toelichting op het papieren formulier staat echter dat er na werkloosheid nog maar 6 maanden recht bestaat op kinderopvangtoeslag. Binnenkort zal dit worden aangepast. Wie werkloos wordt, heeft dus, ondanks de nu nog tegenstrijdige informatie in de toelichtingen, heel 2008 recht op kinderopvangtoeslag.

Let op!
Vraag de kinderopvangtoeslag over 2007 vóór 1 april 2008 aan. Geef ook uw wijzigingen 2007 vóór 1 april 2008 door. Hebt u of uw (toeslag)partner uitstel gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting 2007, dan kunt u kinderopvangtoeslag 2007 aanvragen voor zolang u of uw partner uitstel heeft gekregen.