De kleine ondernemersregeling in de btw zal niet worden afgeschaft. Daarvoor is de regeling te belangrijk. Dat zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. Vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling ligt meer voor de hand, maar daar is eerst nader onderzoek voor nodig.

Ondernemers die in een kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 aan btw betalen, kunnen gebruik maken van de zogenoemde kleine ondernemersregeling. Zij krijgen dan een vermindering op het te betalen btw-bedrag.

Bedraagt op jaarbasis het af te dragen btw-bedrag per saldo € 1.345 of minder, dan hoeft de ondernemer op grond van de kleine ondernemersregeling helemaal geen btw te betalen. In dat geval kan hij ook ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.

Vereenvoudiging

Door de vermindering van het te betalen btw-bedrag en de mogelijkheid van ontheffing van administratieve verplichtingen, biedt de kleine ondernemersregeling belangrijke tegemoetkomingen voor de kleine ondernemer. Er is dan ook geen reden om deze af te schaffen. Er zijn misschien wel mogelijkheden om de regeling te vereenvoudigen. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.