Wanneer u teveel loonheffing heeft afgedragen in 2006, dan krijgt u het teveel betaalde (uiteraard) retour. De fiscus heeft aangekondigd om deze uitbetalingen pas later in het jaar af te ronden. Aangezien een teruggave daarom wel eens even op zich kan laten wachten, is het wellicht goed om een verzoek in te dienen.

In uw verzoek vermeldt u uw naam en loonheffingnummer. Daarnaast geeft u aan hoeveel loonbelasting u heeft afgedragen. U bewijst dit met een overzicht van de aangegeven en afgedragen loonbelasting/premies volksverzekeringen. Wat u niet doet is het verrekenen van teveel betaalde loonbelasting met het laatste tijdvak waarvoor u aangifte doet. U riskeert hiermee een boete.

Tip
Vraag uw teveel betaalde loonbelasting terug door een verzoek te richten aan de belastingdienst en wacht een latere uitbetaling niet af.