Indien u goederen voor uw onderneming inkoopt van leveranciers in het buitenland heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de goederen worden ingekocht. Voert u goederen in van buiten de Europese Unie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de artikel-23 vergunning, waarmee u de afdracht van btw kunt verleggen!

In beginsel geldt dat als u goederen invoert uit landen buiten de Europese Unie, u btw moet afdragen bij de douane op de aangifte ten invoer. Echter, als u geregeld goederen invoert, kunt u voor de btw gebruikmaken van de zogenoemde verleggingsregeling bij invoer. Hiermee betaalt u de btw niet bij de douane op het moment van de invoer, maar verlegt u de betaling naar de periodieke btw-aangifte. Als u daar recht op heeft, kunt u de btw op diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Voor sommige goederen is de verlegging verplicht, in andere gevallen moet u in het bezit zijn van een invoervergunning; de zogenaamde artikel 23-vergunning. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet u voldoen aan drie voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd (of u maakt gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger of vaste inrichting in Nederland).
  • U voert geregeld goederen in of laat de goederen invoeren.
  • De inrichting van uw bedrijfsadministratie maakt het mogelijk om te zien hoeveel btw u verschuldigd bent bij invoer van goederen.

Als u een artikel 23-vergunning krijgt om de verleggingsregeling bij invoer toe te passen, dan ontvangt u een codenummer (uw btw-identificatienummer) van de Belastingdienst. U dient dit nummer op alle invoerpapieren te vermelden. Wij adviseren u contact met ons op te nemen om een eventuele aanvraag van deze artikel 23-vergunning in gang te zetten.

Let op!
Ook als u in het bezit bent van een artikel 23-vergunning moet u nog wel aangifte ten invoer doen. Hierop vermeldt u het bovengenoemde codenummer. U moet ook kunnen aantonen voor wie de goederen zijn bestemd, bijvoorbeeld door middel van een kopiefactuur, of een kopie van de vracht- en ladingspapieren.