Het afkopen van alimentatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting. Enkele voorwaarden hierbij zijn dat het moet gaan om een afkoopsom voor een ex-echtgenoot en dat uw betaling voortkomt uit familierecht. Betalen aan een echtgenoot die nog niet formeel van u gescheiden is, kan soms tot problemen leiden.

De boosdoener is de voorwaarde dat de afkoopsom pas aftrekbaar is wanneer u deze heeft voldaan aan uw voormalige echtgenoot. Dit is wanneer de echtscheiding volledig is afgerond. Volgens het Burgerlijk Wetboek is dat pas op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Dat deze voorwaarde strikt wordt gehanteerd blijkt uit het volgende voorbeeld. Een notaris had een bedrag uitgekeerd aan een vrouw voordat het echtscheidingsconvenant was ondertekend. De man vorderde dit bedrag niet terug, maar bracht het als afkoopsom voor alimentatie in aftrek van zijn inkomen. Het Hof accepteerde dit niet en zag het bedrag als overbedeling van zijn echtgenote.

Tip:
Als u alimentatie wilt afkopen, laat u dan (juridisch) adviseren. De belangrijkste aandachtspunten zijn: het echtscheidingsvonnis moet ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand en er moet een verplichting zijn tot het betalen van alimentatie volgens het ondertekende convenant.