Per 1 januari 2008 is de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten beperkt. In uw aangifte IB 2008 zijn de (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet niet meer aftrekbaar. Met ingang van
1 januari 2009 zal deze regeling volledig worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Bent u van plan een bril of andere hulpmiddelen aan te schaffen, doe dat dan nog in 2008!

Alle niet-vergoede kosten opvoeren
Door deze wetswijziging zijn uw uitgaven voor onder meer een bril in uw aangifte IB 2009 niet langer aftrekbaar. Het kan voor u dus gunstig(er) zijn om bijvoorbeeld uw bril, lenzen, lenzenvloeistof, steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, rolstoel, krukken en rollator nog in 2008 aan te schaffen. U kunt deze uitgaven, voor zover ze niet worden vergoed door uw verzekeringsmaatschappij, in uw aangifte IB 2008 als buitengewone uitgaven opvoeren. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moeten de niet-vergoede uitgaven wel een drempelbedrag overschrijden. Dit drempelbedrag is per 1 januari 2008 verlaagd. Mogelijk komt u in uw aangifte IB 2008 eerder boven de drempel uit.

Wat is uw drempelbedrag?
Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot € 6.999 is de drempel € 115 (in 2007: € 793). Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) boven € 6.999 is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoongebonden aftrek).

BTW-verhoging 2009
Verder is er per 1 januari 2009 een BTW-verhoging gepland van 19% naar 20%. Dit zou ook een reden kunnen zijn om uw aankopen niet uit stellen, maar in 2008 te doen.

Tip
Wanneer u een bril of andere hulpmiddelen in 2008 koopt en daardoor de drempel overschrijdt, kunt u nog gebruik maken van de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten.