Veel bedrijven maken gebruik van werkkleding. Denk aan schilders, postbodes of beveiligers. Dergelijke kleding moet natuurlijk ook regelmatig gereinigd worden. De vraag is of dit belastingvrij mogelijk is en zo ja, op welke manier?

Werkkleding is alleen belastingvrij als de werkgever deze ter beschikking stelt. Dit wil zeggen dat de kleding eigendom is en blijft van de werkgever. Verlaat de werknemer op een bepaald moment het bedrijf, dan betekent dit ook dat hij de kleding weer bij de werkgever dient in te leveren. Werkkleding die de werkgever ter beschikking stelt, kan ook belastingvrij gereinigd worden.

Eigendom van de werknemer

Werkkleding die een werkgever verstrekt of vergoedt, is in beginsel belast. Dergelijke kleding kan ook niet belastingvrij gereinigd worden. Het betreft dan dus kleding die eigendom is van de werknemer en die hij bij het einde van de dienstbetrekking ook niet hoeft in te leveren. Als dergelijke kleding wordt vergoed of verstrekt, kan dit wel worden ondergebracht in de vrije ruimte van 1,2% volgens de werkkostenregeling. Zoals bekend moet de werkgever 80% eindheffing betalen als die vrije ruimte tekort schiet.

Tip!
Wilt u belastingheffing over werkkleding of het reinigen ervan voorkomen, dan dient u de kleding dus ter beschikking te stellen.

Wat is werkkleding?

Er zijn diverse soorten werkkleding. Om te beginnen ‘echte’ werkkleding die eigenlijk alleen tijdens het werk is te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de overall van de schilder. Verder is ook kleding die is voorzien van een logo, aan te merken als werkkleding. Ieder kledingstuk moet dan een logo hebben van minstens 70 cm2 en het logo moet verband houden met het betreffende bedrijf. Een uniform, waaraan werknemers van een bepaald bedrijf of beroep te herkennen zijn, is ook aan te merken als werkkleding. Ten slotte kan ook gewone kleding werkkleding zijn als deze aantoonbaar wordt achtergelaten op de werkplek.

Heeft u vragen over de fiscale kanten van werkkleding of het reinigen ervan, neem dan contact met on op.