De ministerraad heeft op 31 oktober 2011 ingestemd met een voorstel van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om ondernemers met een klein marktaandeel meer ruimte te geven voor samenwerking.

Wat verandert er?

U mag nu alleen afspraken maken over prijzen als u samen met de andere ondernemers niet meer dan 5% marktaandeel heeft en samen niet meer dan 40 miljoen euro omzet behaalt. De eis voor het marktaandeel wordt verruimd naar 10% en de omzetgrens komt te vervallen.

Waarom is dit nodig?

U, als kleine ondernemer, krijgt straks met het verruimen van de marktaandeelgrens en het vervallen van de omzetgrens meer ruimte om zich te wapenen tegen de inkoopmacht van grotere bedrijven. U kunt binnen de grenzen van de marktaandeelgrens afspraken maken over gezamenlijke verkoop.

Wanneer geldt de verruiming niet?

De verruiming geldt alleen wanneer dit de handel met andere EU-landen niet beïnvloedt.

Voorbeeld:
Het is een winkelier in Breda niet toegestaan afspraken te maken over prijzen van producten die bestemd zijn voor de Belgische markt.

 

Let op!
Met de verruimde mogelijkheden van samenwerking kunt u straks als ondernemer gemakkelijker de concurrentie aan met grote bedrijven. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de wijzigingen van kracht worden.