Minister De Jager maakte onlangs bekend dat de regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving wordt verruimd.

De regeling tijdelijke willekeurige afschrijving werd in 2009 als crisismaatregel geïntroduceerd. De regeling hield aanvankelijk in dat u uw investeringen uit 2009 en 2010 versneld mocht afschrijven in twee jaar tijd; 50% in het investeringsjaar en het restant in het opvolgende jaar. In de praktijk leek dit niet altijd te werken. De regeling is daarom verruimd.

Verruiming
Nog steeds geldt wel dat u maximaal 50% mag afschrijven in het investeringsjaar maar de versnelde afschrijving van het restant mag u nu uitsmeren over meerdere jaren. Door de verruiming kunt u de willekeurige afschrijving volledig benutten, met als resultaat een groter liquiditeits- en rentevoordeel. Zorg er wel voor dat u de investering binnen twee jaar na het jaar van investeren in gebruik neemt. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.

Let op!
De verruimde regeling werkt terug tot 1 januari 2009. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn neem dan gerust contact met ons op.