Als u de wegenbelasting of MRB voor uw auto te laat betaalt, heeft u kans op een boete. De rechter besliste onlangs dat deze boetes te hoog zijn. Daarom heeft de fiscus besloten deze boetes te verlagen.

Rechter vindt boete te hoog

De boete voor het te laat betalen van de MRB is een vast bedrag. Tot voor kort was dit €158, ongeacht de omvang van het te laat betaalde bedrag. Een automobiliste die €29 MRB te laat betaald had, vond de boete niet in verhouding staan en vocht deze aan. De rechter was het met haar eens en verlaagde de boete naar €60.

Reactie fiscus

De belastingdienst reageerde op de uitspraak door het bedrag van de boete voortaan te verlagen naar €53. Daarmee komt de boete op 1% van het maximum, in plaats van 3% zoals tot nu toe gold.

Tip:
Het beleid van de fiscus is vastgelegd in een Besluit, dat terugwerkt tot 1 september 2016. Dit betekent dat wanneer u een boete heeft gehad wegens te laat betaalde MRB en deze boete stond op 1 september nog niet definitief vast, u de boete kunt aanvechten via een bezwaar. De boete zal daarop verlaagd worden naar €53.

BBBB niet heilig

Bij het opleggen van een boete gaat de fiscus uit van het Besluit Bestuurlijke Boetes Belastingdienst (BBBB). In de uitspraak geeft de rechter ook aan dat de inspecteur bij een boete altijd moet beoordelen of deze, gelet op de feiten, wel redelijk is.

Tip:
Heeft u een boete gekregen maar er is naar uw mening sprake van ‘verzachtende omstandigheden’, dan kunt u de boete aanvechten.