Opnieuw is er nieuws te melden over de auto van de zaak. Ditmaal op btw-gebied.

Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De verschuldigde btw mag u forfaitair berekenen. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, is de forfaitaire btw-bijtelling recentelijk verlaagd van 2,7% naar 1,5%.

De forfaitaire regeling

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé en hoort deze auto tot uw bedrijfsvermogen, dan kunt u de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Uiteraard kan dit alleen als u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruik maken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. De verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar.

Tip:
U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Btw-voordeel met een ‘oudere’ auto

Gebruikt u als ondernemer de auto die tot uw bedrijfsvermogen hoort al vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in uw onderneming, dan bedraagt de forfaitaire btw-bijtelling niet langer 2,7% maar 1,5% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit is recentelijk goedgekeurd door de staatssecretaris van Financiën. Dit levert u al gauw een btw-voordeel op van enkele honderden euro’s per jaar. De verlaging werkt terug tot 1 juli 2011.

Tip:
Was de auto in 2011 al langer dan vijf jaar in gebruik dan heeft u mogelijk te veel btw betaald voor het privégebruik. Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst mag de te veel betaalde btw met een suppletie worden gecorrigeerd. Is het bedrag lager dan € 1.000 dan mag de correctie ook worden verwerkt in de eerstvolgende btw-aangifte. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorbeeld

Stel u heeft in het verleden een auto gekocht met een catalogusprijs van € 30.000, inclusief btw en bpm. De auto staat op de ondernemingsbalans en u heeft de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé. Volgens de forfaitaire regeling moet u voor het privégebruik 2,7% x € 30.000 = € 810 btw betalen. Wordt de auto al vijf jaar in de onderneming gebruikt dan bedraagt de verschuldigde btw 1,5% x € 30.000 = € 450. Een verschil dus van € 360 (€ 810 – € 450).

Let op!
De verlaging van het forfaitaire btw-bijtellingspercentage voor de ‘oudere’ auto is alleen voordelig voor ondernemers die de btw over de aanschaf van de auto konden aftrekken. Ondernemers die bij de aankoop van een auto geen btw konden aftrekken, mochten al gebruik maken van het lagere percentage van 1,5%.