De verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaar bij ziekte levert met name voor de kleine werkgever de nodige stress op. Bedrijven zijn hierdoor soms huiverig om mensen aan te nemen. Dat past niet in het beleid van het kabinet om meer mensen aan het werk te krijgen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt daarom naar een oplossing.

Diverse media meldden afgelopen weekend dat de minister de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte wil verkorten van twee naar één jaar. Die verkorting zou dan alleen gelden voor de kleine werkgever. Wat daar precies onder wordt verstaan, is niet duidelijk. Concrete plannen zijn er ook nog niet. De minister moet eerst verder in overleg met de coalitie.