Partners krijgen bij de geboorte van hun kind straks niet twee maar vijf dagen betaald kraamverlof. Deze uitbreiding is afgelopen vrijdag 9 september 2016 aangekondigd en moet nog wettelijk worden geregeld. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 door het UWV worden uitgevoerd.

Na een bevalling krijgt de partner twee dagen betaald kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Daarna kan men nog drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Die drie dagen zijn nu onbetaald, behalve als daarover andere afspraken zijn gemaakt in de cao. Door de onbetaaldheid blijkt dat partners hier minder vaak gebruik van maken en na de twee dagen kraamverlof weer aan het werk gaan.

Het kabinet wil daarom de twee dagen betaald kraamverlof uitbreiden naar vijf dagen. Het duurt nog wel even voordat dit in werking kan gaan. Een wetsvoorstel voor dit uitbreidingsplan moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer. Aanvragen voor kraamverlof lopen via het UWV. Dit Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen kan de regeling vanaf 1 januari 2019 uitvoeren.