U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn.

Aanzegtermijn

Wat houdt nu precies de aanzegtermijn in? Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig moet laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Het gaat hierbij om contracten van minimaal 6 maanden die eindigen op een vooraf overeengekomen einddatum. U moet dan minimaal een maand voordat het contract afloopt, schriftelijk laat weten of u dit contract wilt verlengen en zo ja onder welke voorwaarden. U geeft hiermee invulling aan een stukje goed werkgeverschap en u creëert duidelijkheid.

De aanzegverplichting geldt niet bij contracten waarbij de einddatum niet op een kalenderdatum is bepaald.

Zegt u niet aan dan bent u een boete verschuldigd van een all-in bruto maandsalaris, dan wel een pro rato deel als u te laat aanzegt. Als u niet of te laat hebt aangezegd, heeft een werknemer op zijn beurt twee maanden de tijd, gerekend vanaf het einde van het dienstverband, om een procedure bij de kantonrechter te starten om aanzegvergoeding te claimen. Wacht de werknemer langer dan twee maanden, dan vervalt zijn recht op aanzegvergoeding.

Ingangsdatum aanzegtermijn

De aanzegtermijn gaat in voor contracten die eindigen op of na 1 februari 2015. Dit betekent dat u voor contracten die eindigen op 1 februari 2015 al moet aanzeggen op 31 december 2014 of liefst nog eerder. Ook al is op dat moment dit onderdeel van de wet nog niet in werking getreden. In feite moet u dus al gaan anticiperen op wat er gaat komen.

Let op!
Zorg dat u inzichtelijk hebt welke contracten van minimaal 6 maanden eindigen op of na 1 februari 2015!

Tip:
Als u aanzegt te gaan verlengen onder door u gespecificeerde voorwaarden geef dan ook aan dat de werknemer tot moment X de tijd heeft om schriftelijk aan te geven of hij dit aanbod aanvaardt of niet. Zet op schrift dat als de werknemer binnen die termijn niet reageert, u ervan uit gaat dat de werknemer akkoord gaat met uw verlengingsvoorstel. Op die manier schept u duidelijkheid voor iedereen.