Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn.

Die kortere deponeringstermijn heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van de bv als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de bv. De ondertekening van de jaarrekening geldt dan direct als vaststellingsmoment. Tenzij deze werkwijze in de statuten is uitgesloten, gaat de wettelijke deponeringstermijn van acht dagen direct in zodra u uw handtekening onder de jaarrekening zet. U heeft dus een kortere termijn om de jaarrekening te deponeren: geen dertien maanden, maar elf maanden en acht dagen. Laat u hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat de jaarrekening van 2014 uiterlijk vóór 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.

Let op!
Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Aanleveren op papier is dan niet meer mogelijk.