Het is zomer, de zon schijnt en ik zie steeds meer bedrijfspanden met zonnepanelen. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan het milieu, maar ik let ook op de centen. Wat leveren zonnepanelen mij eigenlijk op?

Zonnepanelen leveren elektriciteit op die u zelf gebruikt voor uw bedrijf en waarvan u het overschot teruglevert aan het net. Het voordeel van zonnepanelen is afhankelijk van uw verbruik en uw aansluiting op het net.

Verbruik

De energiebelasting en de opslag duurzame energie die de energieleverancier via de energienota aan u in rekening brengt, is lager naarmate uw verbruik hoger is. U betaalt dus relatief minder voor uw energie. Bij een lagere kWh-prijs duurt het wel langer voordat u de kosten voor zonnepanelen hebt terugverdiend. Gelukkig zijn er (subsidie)regelingen die de terugverdientijd verkorten.

Aansluiting

Heeft u een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80 A), dan kunt u alle opgewekte elektriciteit die u niet zelf verbruikt, salderen. De energieleverancier is daartoe verplicht. Uw besparing per zelf opgewekte kWh is dus de kWh-prijs die de energieleverancier u in rekening zou brengen.
Heeft u een grootverbruikersaansluiting? Dan is uw energieleverancier niet verplicht om teruggeleverde elektriciteit te salderen. Maak daarom met uw energieleverancier afspraken over teruglevering van de elektriciteit en de vergoeding daarvoor.

Tip
Voor de investering in zonnepanelen gelden de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en in sommige gevallen de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen. Voor grootverbruikers is er de SDE+-regeling. Door deze regelingen is de terugverdientijd voor zonnepanelen in het ongunstigste geval doorgaans maximaal zo’n 15 jaar, maar vaak veel korter.