Vanaf 1 januari 2006 is de gecombineerde loonaangifte een feit. Werkgevers kunnen dan bij één loket aangifte doen voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Hiervoor is door de belastingdienst en het UWV een werkgeversadministratie ingericht waarin de aansluitnummers en de loonbelastingnummers van elke werkgever zijn geregistreerd. De belastingdienst heeft inmiddels overzichten verzonden met de bij haar bekende gegevens. Uiteraard is het van belang deze gegevens te controleren.
U bent verplicht de loonaangifte elektronisch in te dienen. Momenteel wordt de elektronische aangifte van de gecombineerde loonaangifte door de belastingdienst samen met softwareontwikkelaars getest.
De bij de belastingdienst in te dienen loonaangifte bestaat uit totalen per werkgever en gegevens per werknemer. De belastingdienst draagt zorg voor doorzending van de gegevens per werknemer aan het UWV voor opname in de polisadministratie. Nieuwe werknemers meldt u dan ook vanaf 2006 bij de belastingdienst en niet langer meer bij het UWV.