De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat alle ritten tussen werk en woning onder het woon-werkverkeer vallen.

Als u in een auto van de zaak rijdt, dan is het voordeel dat u heeft bij het privégebruik van de auto belast als loon in natura (de zogeheten bijtelling). Uw zakelijke kilometers zijn dus onbelast.

Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruik

U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat u op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt. Dit bewijs levert u onder meer door een sluitende rittenadministratie bij te houden. U dient zoveel mogelijk aan te tonen dat u zakelijk rijdt met de auto van de zaak. De Hoge Raad biedt hierbij uitkomst als het gaat om ritten van werk naar huis en omgekeerd.

Geen beperkte uitleg woon-werkverkeer

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een belastingplichtige in de middagpauze op en neer naar zijn woning rijdt om te gaan lunchen. Volgens de Hoge Raad moet het begrip woon-werkverkeer niet beperkt worden uitgelegd: alle gemaakte ritten vanaf het woonadres naar het werkadres tijdens een werkdag moeten worden gerekend tot het woon-werkverkeer.

U kunt dus gedurende de dag op en neer rijden van huis naar werk en deze ritten verantwoorden als zakelijk in uw administratie. Zelfs als u meerdere malen per dag op en neer rijdt.

Let op!

Doordat de gemaakte kilometers voor de lunchritten als zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt, komt u minder snel aan de grens van 500 kilometer voor de bijtelling.