Vanwege groot succes heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager besloten dat de mogelijkheid voor ondernemers om eens per kwartaal BTW-aangifte te doen in plaats van maandelijks, met een jaar verlengd wordt.

In 2009 is als crisismaatregel ingevoerd dat ondernemers kunnen kiezen tussen een BTW-aangifte per kwartaal of per maand. Deze verruimde mogelijkheid werd in beginsel ingevoerd voor een jaar. Eind 2010 zou deze tijdelijke crisismaatregel vervallen. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt echter dat het aantal ondernemers dat de BTW-afdracht per kwartaal wil regelen, groeit. Zo maakten de afgelopen anderhalf jaar ruim 100.000 ondernemers gebruik van de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen. Daarom is besloten dat u ook in 2011 kunt kiezen of u uw BTW-aangifte per kwartaal of per maand wilt doen.

Voordelen kwartaalaangifte BTW
Indien u ervoor kiest om de aangifte BTW per kwartaal te doen, dan betaalt u de BTW die u over de eerste en tweede maand van een kwartaal verschuldigd bent pas met de verschuldigde BTW over de derde maand waardoor u uitstel van betaling realiseert. De kwartaalaangifte zorgt er ook voor dat u gedurende het kwartaal meer geld in kas heeft en u iedere maand minder tijd kwijt bent aan uw administratie.

Let op!
Het maakt voor de BTW-afdracht niet uit of u per maand of per kwartaal aangifte doet. U betaalt evenveel BTW.