Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan moet u volgende maand rekening houden met een eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen. Deze crisisheffing is mogelijk in strijd met Europees recht. Het kan daarom verstandig zijn om bezwaar te maken.

Werkgeversheffing hoge lonen

Voor de werkgeversheffing is bepalend het loon van uw werknemer uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2012, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto. Bedroeg dit loon meer dan € 150.000 dan bent u over dit meerdere in maart 16% belasting verschuldigd. U moet dit bedrag aangeven in de aangifte over maart.

Europees recht

De werkgeversheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met Europees recht vanwege de terugwerkende kracht. De maatregel werd namelijk vorig jaar in april bekendgemaakt. Werkgevers waren in de eerste maanden van 2012 dus nog niet op de hoogte van de maatregel. Dat terwijl wel wordt uitgegaan van het hele jaarloon over 2012. Het kan daarom verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de aangifte waarin u de werkgeversheffing heeft aangegeven. Neem hiervoor contact op met uw belastingadviseur.