Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belasting. Welke gevolgen dat zijn, is afhankelijk van uw situatie: of u alimentatie betaalt of ontvangt.

Alimentatie fiscaal aftrekbaar

De Belastingdienst beschouwt partneralimentatie als inkomen. Als u de ontvanger van alimentatie bent dan betaalt u hierover belasting. Bent u de betaler? Dan kunt u de betaalde alimentatie als (onderdeel van de) persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw inkomen. Maar wat is nou precies aftrekbaar? Het gaat met name om periodieke betalingen van alimentatie, losse aanvullingen daarop en afkoopsommen van alimentatie aan uw ex-echtgenoot. De mogelijkheid om de (waarde van de) verplichting tot toekomstige betaling van partneralimentatie in box 3 op te nemen is per 30-12-2009 vervallen, zodat er geen aftrek meer mogelijk is in box 3.

Eigen woning

Als uw ex-partner door een alimentatieregeling in de woning verblijft waarvan u de (mede)eigenaar bent, dan mag u het bedrag van het eigenwoningforfait dat u voor de woning aangeeft, ook als alimentatie in aftrek brengen op uw inkomen. Als u geen eigenwoningforfait meer hoeft aan te geven omdat u langer dan twee jaar geleden uit elkaar bent gegaan, dan mag u alsnog een deel van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekken. Dit bedrag bepaalt u door het eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met het percentage van uw eigendom in de woning.

Duur alimentatieplicht

Over het algemeen duurt de alimentatieplicht twaalf jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand. Als het huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar en daaruit zijn geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.

Let op!
Maakt u advocaatkosten om u te verweren tegen het betalen van alimentatie? Deze kosten zijn voor u niet aftrekbaar. Bent u echter de alimentatie ontvanger? Dan kunt u de advocaatkosten aftrekken mits deze kosten zijn gemaakt voor de verwerving, inning en behoud van de alimentatie. Het deel van de advocaatkosten dat kan worden toegerekend aan de boedelscheiding is niet aftrekbaar. Dus voor de alimentatie (cq het inkomen) wel maar voor de boedelscheiding (vermogensverdeling) niet.