Bent u een kleine ondernemer dan heeft u recht op de kleine ondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in sommige gevallen geen omzetbelasting hoeft te betalen.

U bent een kleine ondernemer als u op jaarbasis per saldo minder dan € 1.883 aan omzetbelasting bent verschuldigd. U heeft alleen recht op de kleine ondernemersregeling (KOR) als u een eenmanszaak heeft of als u werkt in samenwerkingsverband. Bij samenwerkingsverbanden moet u wel opletten dat de KOR per samenwerkingsverband wordt toegepast en dus niet per maat of firmant.

Bij de toepassing van de KOR speelt de hoogte van de omzetbelasting geen rol. Het gaat om het saldo van de verschuldigde omzetbelasting en de aftrekbare voorbelasting. Bedraagt de verschuldigde omzetbelasting per saldo niet meer dan € 1.345, dan hoeft u helemaal geen omzetbelasting af te dragen. Is de verschuldigde omzetbelasting meer dan € 1.883, dan moet u alle omzetbelasting af dragen. Bedraagt de verschuldigde omzetbelasting tussen de € 1.345 en € 1.883, dan vindt er een vermindering van de af te dragen omzetbelasting plaats. De vermindering is daarbij gelijk aan 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het bedrag van de per saldo te betalen belasting.

Voorbeeld tabel kleine-ondernemersregeling

Begint u in de loop van het jaar een bedrijf, dan is het hele bedrag van de KOR van toepassing. Dit betekent dat er geen berekening hoeft plaats te vinden hoeveel omzetbelasting er betaald zou moeten worden als het bedrijf gedurende het gehele jaar zou hebben bestaan. Dit geldt ook als een bedrijf worden beëindigd.

Let op!
U heeft geen recht op de KOR als u niet aan uw administratieve verplichtingen voldoet. Dit betekent dat als u gebruik wilt maken van de KOR, u wel uw boekhouding moet bijhouden!