Op Prinsjesdag 2010 is besloten om de tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting ook te laten gelden voor 2011. Hiermee kunt u uw verliezen in de vennootschapsbelasting tot drie jaar terugwentelen. Maar wist u dat u – naast de achterwaartse verliesrekening – ook gebruik kunt maken van de voorlopige achterwaartse verliesrekening? Hiermee kunt u sneller aan liquiditeit komen.

Voorlopige achterwaartse verliesverrekening
Om in aanmerking te komen voor een voorlopige achterwaartse verliesverrekening moet wel de aangifte over het verliesjaar zijn ingediend. U kunt zowel als IB-ondernemer als voor uw BV gebruik maken van de voorlopige achterwaartse verliesverrekening. Was 2009 een verliesjaar voor u en heeft u uw belastingaangifte 2009 ingediend? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst om het verlies uit 2009 alvast te verrekenen. De belastinginspecteur zal 80% van het verlies verrekenen met winst uit de drie voorafgaande jaren (2006, 2007, 2008).

Let op!
Wij adviseren u contact met ons op te nemen om te beoordelen of een voorlopige achterwaarste verliesverrekening in uw geval mogelijk is en eventueel kunnen wij een verzoek hiervoor voor u indienen.