Om de financieringslasten van mensen met twee eigen woningen niet al te veel te laten stijgen, is een tijdelijke maatregel in het leven geroepen die het mogelijk maakt na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek.

Tijdelijke verhuur
Het kabinet komt de huiseigenaren, die hun te koop staande woning tijdelijk willen verhuren, tegemoet. Een tijdelijke maatregel, opgenomen in het Belastingplan 2010, zorgt ervoor dat na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak kan worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek. De woning keert vanuit Box 3 terug in Box 1.Voorwaarde hiervoor is dat wanneer niet zou zijn overgegaan tot tijdelijke verhuur de hypotheekrenteaftrek nog mogelijk zou zijn geweest.

De maatregel geldt in beginsel alleen voor gevallen waarbij de verhuur een aanvang neemt op of na 1 januari 2010. De maatregel heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar. Per 1 januari 2012 wordt teruggekeerd naar de huidige regeling.

Let op!
Bent u van plan uw leegstaande woning te verhuren in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012? Doe na de verhuurperiode weer een beroep op hypotheekrenteaftrek.