De Belastingdienst en in het bijzonder Minister van Financiën De Jager hebben hun jacht op verborgen vermogen verhevigd. De inkeerregeling voor zwartspaarders wordt vanaf 1 juli 2010 nog verder aangescherpt. Dat heeft De Jager dinsdagmiddag 16 februari in de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Sinds 1 januari 2010 betalen belastingplichtigen die alsnog vrijwillig hun verborgen vermogen aangeven een boete van 15% (naast de verschuldigde belasting over het vermogen dat de afgelopen twaalf jaar in het buitenland of de afgelopen vijf jaar in het binnenland buiten het zicht van de Belastingdienst is gehouden).

Per 1 juli 2010 wordt deze boete verhoogd naar 30%. De Minister van Financiën wil hiermee de prikkel om verborgen vermogen aan te melden versterken. Hij sluit niet uit dat de boete nog verder omhooggaat.

Kiest u ervoor om uw vermogen niet aan te geven bij de Belastingdienst maar wordt u gesnapt, dan moet u naast de verschuldigde belasting over het vermogen een boete betalen van 300%. Dit percentage geldt sinds 1 juli 2009.

Let op!
Neem contact op met uw SRA-Adviseur voor hulp bij het inkeren.