Het wordt straks makkelijker om een conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een ander EU-land. De minister van Veiligheid en Justitie heeft daartoe onlangs een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is de uitvoering van een eerder aangenomen EU-verordening die vanaf 18 januari 2017 van toepassing is.

Conservatoir beslag

Het doel van de EU-verordening is de inning van grensoverschrijdende vorderingen te vereenvoudigen. Hiertoe is in de verordening een procedure opgenomen voor het leggen van conservatoir beslag op een bankrekening in een ander EU-land. Een conservatoir beslag is een beslag dat gelegd wordt voorafgaand of gedurende een gerechtelijke procedure. Het voorkomt dat de tegoeden op de bankrekening verdwijnen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Nu moet de schuldeiser naar de rechter in het EU-land waar de bankrekening wordt aangehouden. Straks kan de schuldeiser gewoon naar de rechter in zijn eigen land.

Let op!
De EU-verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Toepassing

De nieuwe regels zijn straks van toepassing op geldelijke vorderingen in burgerlijke- en handelszaken in grensoverschrijdende situaties binnen de EU. De nieuwe regels gelden niet voor alle vorderingen. Voor vorderingen ingevolge het huwelijksvermogensrecht, testamenten en erfenissen alsmede vorderingen in een insolventieprocedure, sociale zekerheid en arbitrage kan straks niet van de nieuwe regels gebruik gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor bankrekeningen die volgens het recht van het EU-land waar deze worden aangehouden niet vatbaar zijn voor beslag en voor bankrekeningen die door of bij een centrale bank worden aangehouden.