De Belastingdienst wil met ingang van dit jaar weten welke hypotheekverplichtingen er bestaan die niet bij een bank zijn afgesloten. Deze nieuwe informatieverplichting geldt bijvoorbeeld voor directeuren-grootaandeelhouders die een hypothecaire lening voor de eigen woning afsluiten bij hun eigen bv. De meldingsplicht geldt ook voor familieleden die elkaar geld lenen en de hypotheekrente opvoeren als aftrekbare kosten.

Reden is dat de Belastingdienst wil nagaan of deze hypotheekovereenkomsten voldoen aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Informatieverplichting

Vraagt u renteaftrek aan voor een nieuwe hypotheek die u bijvoorbeeld heeft afgesloten bij uw eigen bv, dan moet u bij de belastingaangifte over het jaar waarin de lening is aangegaan de basiskenmerken van de schuld en het fiscale nummer van de bv doorgeven aan de Belastingdienst. U moet hierbij onder meer denken aan de datum waarop de schuld is aangegaan, het startbedrag van de schuld, de maandelijkse rentevoet, de looptijd in maanden en de wijze van aflossing.

Tip:
Voorkom dat u renteaftrek misloopt door de Belastingdienst op tijd te informeren over de hypotheek die u heeft afgesloten bij de eigen bv of bij een familielid!

Heeft u volgend jaar uitstel voor het indienen van uw aangifte over het jaar 2013, dan bent u verplicht om de gevraagde informatie in ieder geval te verstrekken voor 31 december 2014 wanneer u dit jaar een dergelijke hypotheekovereenkomst aangaat of bent aangegaan. De informatieverplichting geldt gedurende de looptijd ook voor eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de hypotheeklening.