De Milieulijst voor de MIA/Vamil-regeling en de Energielijst voor de Energie-investeringsaftrek voor 2012 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Wanneer komt u in aanmerking voor de MIA, Vamil en de Energie-investeringsaftrek?

Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u extra ondersteuning krijgt bij het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen in aftrek brengen op uw fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. U kunt per kalenderjaar minimaal € 2.300 en maximaal € 118 miljoen aan energie-investeringen doen om in aanmerking te komen voor de EIA.

Op de Energielijst voor 2012 ziet u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking kunnen komen voor de EIA .

Klik hier om direct te gaan naar de Energielijst voor 2012 (pdf download).

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

De overheid biedt u met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) de mogelijkheid om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. Ook wordt u de mogelijkheid geboden om innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt te brengen. Door gebruik te maken van de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst, bovenop de reguliere afschrijving. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Om voor de Vamil/MIA in aanmerking te komen dient het totaal aan investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan per kalenderjaar minimaal € 2.300 en € 25 miljoen te bedragen.

Op de Milieulijst 2012 leest u ongeveer 370 investeringen waarvoor u de MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen. De investeringen (of bedrijfsmiddelen) die in de lijst zijn opgenomen, zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven. U kunt de EIA en Vamil gelijktijdig toepassen voor bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor zowel EIA als voor Vamil. U kunt echter de EIA en de MIA niet gelijktijdig toepassen.

Klik hier om direct te gaan naar de Milieulijst voor 2012 (pdf download).

Let op!
U kunt per 1 januari 2012 de EIA, de MIA en de Vamil alleen digitaal aanvragen bij het Agentschap NL. Een aanmelding op papier wordt niet geaccepteerd!