Na het mislukte Catshuisberaad is het de partijen VVD en CDA nu alsnog gelukt om samen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de Christenunie een bezuinigingsakkoord voor 2013 te bereiken. Het gaat om een ingrijpend pakket aan maatregelen (zo’n 14 miljard aan bezuinigingen) waar wij allemaal de lasten van gaan voelen. Maatregelen die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort volgend jaar op 3% te brengen.

Een aantal bezuinigingen en hervormingen uit het pakket hebben wij voor u op een rij gezet:

Pensioen

De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog; in 2013 met 1 maand. In de jaren erna nog sneller, zodat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar wordt bereikt.

Arbeidsmarkt

WW en ontslagrecht worden hervormd. De WW-premie voor werkgevers gaat in 2013 tijdelijk omhoog en werkgevers gaan de eerste 6 maanden van de WW-uitkering betalen. Daar staat tegenover dat ontslagvergoedingen worden beperkt.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Datzelfde geldt voor het onbelaste privégebruik van leaseauto’s.

Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing: een eenmalige crisisheffing. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, maar vanaf volgend jaar moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar volgens het annuïteitensysteem worden afgelost om nog in aanmerking te komen voor aftrek. De overdrachtsbelasting blijft 2%. De huren voor huurders met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 mogen worden verhoogd met de inflatie vermeerderd met 1%.  

De consumentenmarkt

Het algemene BTW-tarief van 19% gaat in oktober 2012 omhoog naar 21%. Deze verhoging wordt in 2013 gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting, in het bijzonder voor werkenden met een laag inkomen.

Let op!
Het hele pakket moet nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Bovendien heeft Nederland te maken met een demissionair kabinet en daarom is het nu nog niet duidelijk welke maatregelen de eindstreep halen. Het pakket staat in ieder geval vast totdat er na de verkiezingen een nieuw kabinet is gevormd. Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte.