Met ingang van 2004 hoeft als werkgever alleen nog in speciale gevallen een Verzekeringsverklaring werkgever aan het ziekenfonds te zenden. De ziekenfondsen krijgen hun meldingen in het vervolg doorgezonden door het UWV. Als werkgever blijft u wel, als vanouds, verplicht om uw werknemers schriftelijk te informeren over begin en einde van de ziekenfondsverzekering. U kunt de meldingen bijvoorbeeld opnemen in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief. Ook is het mogelijk dat wij de meldingen, op uw verzoek, opnemen op de eerste en laatste salarisspecificatie. Aanmeldingen van personeelsleden die net voor het begin van 2004 zijn begonnen kunnen nog gewoon op de gebruikelijke wijze naar het ziekenfonds gezonden worden.