Per 1 juli 2013 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. U bent als werkgever verplicht om minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien schrijft de Belastingdienst voor dat u het wettelijk minimumloon op de loonstrook moet vermelden.

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

  • € 1.477,80 per maand
  • € 341,05 per week
  • € 68,21 per dag

De minimumjeugdlonen voor 15 t/m 22 jaar zijn een aflopend percentage (staffeling) van deze bedragen. De hoogte van het brutominimumloon hangt dus af van de leeftijd van uw werknemer. De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.

Minimumloon verplicht

Het wettelijk minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers zich aan de wettelijke normen houden. Wanneer u zich niet aan het minimumloon houdt, loopt u het risico op hoge boetes.

Let op!
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, waarin is geregeld dat straks ook mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst onder het wettelijk minimumloon gaan vallen. Het wetsvoorstel is niet van toepassing op zzp´ers, omdat zij voor de arbeidsmarkt worden gezien als ondernemer.