De Belastingdienst heeft een brief gestuurd waarin belastingplichtigen een mededeling krijgen dat zij geen aangifte inkomstenbelasting over 2011 hoeven te doen.

De brief van de Belastingdienst waarin u wordt medegedeeld dat u over 2011 geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, kan misleidend werken. U kunt door gehoor te geven aan deze oproep een belastingteruggave mislopen.

Dit kan bijvoorbeeld als uw situatie ten opzichte van vorig jaar is veranderd waarbij u nu wel een beroep kunt doen op bepaalde aftrekposten. Ook kan het zijn dat u recht heeft op bepaalde heffingskortingen. Om voor de heffingskortingen in aanmerking te komen, moet u de aangifte Inkomstenbelasting invullen. Het is daarom altijd raadzaam om aangifte Inkomstenbelasting te doen.

Let op!
U moet uw aangifte op tijd indienen. De aangifte Inkomstenbelasting 2011 moet vóór 1 april 2012 binnen zijn bij de Belastingdienst. Gaat u dit niet halen? Geef dit aan bij uw adviseur zodat uitstel kan worden geregeld!