Verricht u werkzaamheden voor opdrachtgevers en komen die werkzaamheden voor rekening en risico van uw bv, dan zal een opdrachtgever graag vooraf de zekerheid willen dat hij over uw werkzaamheden geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Die zekerheid was er met een VAR-dga (Verklaring Arbeidsrelatie), maar die verdwijnt per 1 mei 2016.

De VAR wordt per die datum vervangen door een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten. Werken met een dergelijke vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, biedt alsnog aan de opdrachtgever de gewenste vrijwaring voor de loonheffingen. Er moet dan wel daadwerkelijk worden gewerkt volgens het model- of de voorbeeldovereenkomst.

Eigen overeenkomst?

Er is geen verplichting om te werken met een model- of voorbeeldovereenkomst. Liever werken met een eigen, niet door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst? De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of er geen dienstbetrekking in het spel is, anders moet hij loonheffingen inhouden en afdragen over uw werkzaamheden.

Overgangsperiode

Voor het nieuwe stelsel geldt een gewenningsperiode. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals opgenomen in de overeenkomst. Tot die datum heeft u samen met uw opdrachtgever een inspanningsverplichting om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.