De Beschikking geen loonheffingen (BGL) als beoogde opvolger van de VAR-verklaring is van de baan. Er is een nieuw alternatief gevonden. De Belastingdienst gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 werken met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en zzp’ers kunnen die gebruiken en invullen. Mits in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt, heeft een bedrijf zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers (bedrijven) en opdrachtnemers (zzp’ers) kunnen zelf kiezen of zij een voorbeeldovereenkomst gebruiken of dat ze zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst in oktober 2015 zo’n 40 verschillende (sectorspecifieke en algemene) beoordeelde voorbeeldovereenkomsten publiceert. Er is dan een ruime keuze aan voorbeeldovereenkomsten waarmee vrijwel alle opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de voeten kunnen.

Let op!
U kunt straks dus een keuze maken tussen een aantal overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en die dus zekerheid vooraf bieden over de loonheffingen. U mag ook zelf een overeenkomst tot opdracht opstellen. U moet deze dan wel voorleggen aan de Belastingdienst anders heeft u geen zekerheid vooraf.

Verantwoordelijkheid

Uiteraard moet er in de praktijk wel volgens de overeenkomst worden gewerkt, anders is er geen vrijwaring voor de loonheffingen. Blijkt bij een controle dat alsnog sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking dan volgt een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen, eventueel met boete. Voor de opdrachtnemer (zzp’er) betekent dit dat de Belastingdienst zijn inkomen in de aanslag inkomstenbelasting kwalificeert als loon en niet als winst uit onderneming.

Let op! 
Aan de overeenkomst is niet af te lezen of de opdrachtnemer (zzp’er) ook daadwerkelijk ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Er wordt dus geen uitsluitsel gegeven over de fiscale status van de opdrachtnemer en of deze gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten.

De komende tijd volgt meer duidelijkheid over de beoogde nieuwe werkwijze met (voorbeeld)overeenkomsten die de Belastingdienst per 1 januari 2016 zal gaan hanteren. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee instemmen. De Belastingdienst start in ieder geval nu met het benaderen van organisaties en grote ondernemingen om overeenkomsten voor te leggen. Totdat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd blijft de huidige VAR-systematiek bestaan.