Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Afgelopen vrijdag, 16 oktober 2015, is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Eerder was al goedgekeurd dat Nederlandse vennootschappen ook in bepaalde ‘buitenlandsituaties’ een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit wordt nu vastgelegd in de wet.

Uitbreiding

Door de uitbreiding kunnen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met elkaar een fiscale eenheid vormen als de moedermaatschappij is gevestigd in een ander land van de EU/EER. Ook kan een in Nederland gevestigde moedermaatschappij een fiscale eenheid aangaan met een Nederlandse kleindochtermaatschappij wanneer de dochtermaatschappij in het buitenland (EU/EER) is gevestigd. 

Let op!
De in het buitenland gevestigde tussenmaatschappij (dochter) of topmaatschappij (moeder) maken geen deel uit van de Nederlandse fiscale eenheid.

Zowel groot-, midden- als kleinbedrijf profiteren volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën van de verruiming van het fiscale eenheidsregime. Het grootbedrijf met meer bedrijfsvertakkingen in het buitenland profiteert uiteraard het meest. Aan de uitbreiding zijn wel voorwaarden verbonden. Zo ziet deze alleen op structuren met buiten Nederland – maar wel binnen de EU/EER – gevestigde vennootschappen die kwalificeren als tussenmaatschappij of als topmaatschappij.