De werkgever van een overleden werknemer is verplicht de uitstaande vakantiedagen uit te betalen aan de nabestaanden. Dit heeft de kantonrechter in Leeuwarden onlangs geoordeeld.

Vakantie-uren einde dienstbetrekking en nu?

Uw werknemer die bij het einde van zijn dienstverband nog vakantie-uren heeft openstaan, heeft recht op uitbetaling daarvan als hij deze niet voor het einde van zijn dienstverband alsnog heeft opgenomen. Dit is wettelijk geregeld. De gedachte hierachter is dat uw werknemer een minimaal aantal dagen rust nodig heeft.

Wat heeft de rechter bepaald?

De kantonrechter in Leeuwarden heeft onlangs besloten dat nabestaanden van de overledene recht hebben op de uitbetaling van de vakantiedagen. Voor het recht op uitbetaling van overgebleven vakantiedagen maakt het niet uit op welke manier het arbeidscontract is beëindigd, aldus de kantonrechter.

Overnemen vakantiedagen wettelijk verbieden!

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter. Zij vinden dat er een wettelijk verbod moet komen op het claimen van vakantierechten door nabestaanden van overleden werknemers. Aan het doel van de vakantierechten wordt voorbij gegaan als nabestaanden aanspraak kunnen maken op deze uren, aldus de werkgeversorganisaties.

Let op!
De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 verplicht uw werknemers om hun wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw op te nemen. Hierdoor wordt de onbeperkte opbouw van vakantiedagen tegengegaan en zo ook dus het risico van een grote claim na overlijden van uw werknemer. Blijf echter wel alert gelet op de uitspraak van de kantonrechter!