De strenge controles van de Belastingdienst op het privégebruik van de auto van de zaak werpen hun vruchten af.

Privégebruik auto van de zaak
Van de ongeveer 2,3 miljoen mensen die in Nederland een auto van de zaak rijden, hebben zo’n 230 duizend verklaard dat zij niet meer dan 500 kilometers met deze auto afleggen voor privé-doeleinden. Deze 500-kilometergrens is doorslaggevend voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in de loonbelasting. De hoofdregel is dat 25% of 14% van de waarde van de auto (afhankelijk van de CO²-uitstoot) als voordeel van het privégebruik bij het loon wordt gerekend. Over deze bijtelling houdt de werkgever loonbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Daardoor wordt het nettoloon lager.

De Belastingdienst gaat er standaard vanuit dat iedere auto van de zaak ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt, tenzij aangetoond kan worden dat er op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers gereden zijn. Daarbij geldt het woon-werkverkeer als zakelijke kilometers. Bewijzen dat er niet meer dan 500 kilometer per jaar privé is gereden, kan bijvoorbeeld met de ‘verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst in combinatie met een sluitende rittenregistratie. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van deze tegenbewijsregeling, moet de werkgever loonheffing inhouden over het in aanmerking genomen voordeel.

Misbruik
Nadat uit onderzoek was gebleken dat op grote schaal misbruik van deze regeling werd gemaakt, is de Belastingdienst overgegaan tot gerichte controles op het onterecht privégebruik van auto’s. Zo werd vorig jaar bekend dat de Belastingdienst in de vakantieperiode controleerde bij de landsgrenzen en in weekenden bij woonboulevards. De komende tijd zal met herkenbare flitsauto’s automatische kentekenregistraties uitgevoerd worden op veelbezochte locaties als evenementen, drukke verkeerswegen en grensovergangen. Automobilisten die op deze manier gecontroleerd worden, zal worden gevraagd om de kilometerregistratie. Als er sprake is van een niet kloppende administratie of blijkt dat er teveel privékilometers gereden zijn, zal worden overgegaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag en eventueel een boete.

Succes
De Belastingdienst heeft aangegeven dat over het jaar 2008 nu al 12,6 miljoen euro aan naheffingen en boetes voor het onterecht privégebruik van de auto van de zaak is opgehaald. Het gaat om een kleine 4000 automobilisten, die niet konden bewijzen minder dan 500 privé-kilometers per jaar te rijden.

Let op!
Indien een werknemer de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak wil voorkomen, is het essentieel dat hij een goede kilometerregistratie bijhoudt. Kan hij niet aantonen minder dan 500 privé-kilometers per jaar te maken, dan zal de fiscus bij controle snel overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag en eventueel een boete.