Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op €350.000.

Wat is NHG?

De nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Voorwaarde is dat u ook echt in de woning woont (als hoofdverblijf). De totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – mogen maximaal € 350.000 bedragen. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,55% over uw hypotheekbedrag, de zogenoemde borgtochtprovisie. Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.

Waarom NHG?

In het geval u uw hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt aflossen, stelt NHG u in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor de woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Verhoging NHG-grens handhaven

In juli 2009 heeft het toenmalig kabinet besloten de NHG-grens tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000 als crisismaatregel. Deze maatregel zou op 1 januari 2012 eindigen. Echter, het kabinet heeft vanwege de niet verbeterde situatie op de woningmarkt besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op € 350.000. Daarna wordt de kostengrens in drie stappen verlaagd totdat medio 2014 het oorspronkelijke niveau van € 265.000 wordt bereikt.

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de kostengrens:

  • Tot 1 juli 2012 € 350.000
  • Per 1 juli 2012 € 320.000
  • Per 1 juli 2013 € 290.000
  • Per 1 juli 2014 € 265.000

Let op!

De borgtochtprovisie wordt per 1 januari 2012 verhoogd van 0,55% naar 0,70%.